Disclaimer

Beschikbaarheid en prijzen

Het aanbod op deze site is steeds vrijblijvend en onder verantwoordelijkheid van de aanbieder. Eveneens geschiedt dit aanbod onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen. Alle vermeldingen op de website worden geacht te goeder trouw te zijn verstrekt en geschieden steeds onder voorbehoud van tussentijdse aanpassingen. Campingenglamping.nl is niet juridisch aansprakelijk voor fouten en omissies op haar website. Kom je toch iets tegen dat niet correct is, dan stellen wij je reactie bijzonder op prijs.

Content

Campingenglamping.nl draagt geen verantwoordelijkheid voor informatie op deze website die is opgesteld op basis van gegevens van derden, waaronder maar niet uitsluitend informatie over toeristische trekpleisters en evenementen, alsmede gegevens van points of interest in de buurt van de locaties en informatie die expliciet door de aanbieder is aangedragen (zoals o.a. tips).

Technische beschikbaarheid

Campingenglamping.nl streeft naar een optimaal gebruik en bereikbaarheid van de website. Tref je een technische storing, dan kun je er zeker van zijn dat wij deze zo spoedig mogelijk verhelpen.

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

Op alle via deze website vermeldde aanbiedingen zijn de Algemene Voorwaarden van de aanbieder van toepassing. 

Bescherming intellectueel eigendom

Deze website alsmede de inhoud ervan zijn het intellectueel eigendom van Campingenglamping.nl. Voor reproductie en/of distributie, ongeacht het medium, al dan niet voor commerciële doeleinden, is voorafgaande schriftelijke toestemming van ons vereist.

Het gebruik van de merknamen en beeldmerken van Campingenglamping.nl is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.